सेतु समिती नांदेड संचलीत


स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका

प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१७-२०१८

प्रवेशिका 24/07/2017 पासून 31/07/2017 पर्यंत Closed
फिस भरण्याची तारीख 25/07/2017 पासून 31/07/2017 पर्यंत Closed
प्रवेशपत्र डाउनलोड 02/08/2017 पासून 05/08/2017 पर्यंत Closed
परीक्षा दिनांक 06/08/2017  Closed